جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضادی ندارند – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

خبرگزاری مهر، گروه دین واندیشه_سیدعلی کشفی: «آتش به اختیار به معنای «کار فرهنگیِ خودجوش و تمیز» است و به معنای بی‌قانونی و فحاشی و طلبکار کردن مدعیان پوچ‌اندیش و مدیون کردن جریان انقلابی کشور نیست.» رهبر انقلاب ۵/۴/۱۳۹۶

برای مردی که مهم‌ترین مساله‌اش حفظ نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است، طرح آتش به اختیار چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ آیا می‌خواسته امیدی به اندک هوادارانِ پُرشورِ باقی‌مانده‌ی جمهوری اسلامی دهد و مشارکت‌شان را جلب کند؟ و پس از تبعاتِ سیاسیِ طرحِ آن استعاره‌ی شورانگیز دوباره بر حفظ نظام تاکید کرده و ناامیدشان ساخته است؟ آیا این استعاره، از آخرین ذخایر ایدئولوژیِ روبه‌زوالِ جمهوری اسلامی است؟ وقتی این‌جا از ایدئولوژی سخن می‌گوئیم نظر به تمامی تعاریفی داریم که در نگره انتقادی مدرن نسبت به ایدئولوژی وجود دارد؛ یک سازوبرگ زبانیِ تخیل‌برانگیز که با انکار واقعیت می‌خواهد انسان‌ها را از تبدیل شدن به کنش‌گرانِ آزاد سیاسی که تهدیدکننده‌ی نظم موجوداند، باز دارد.

اما برای کسی که هنوز امیدِ خود را نگاه داشته است، استعاره آتش به اختیار می‌تواند بیان تصمیمی تاریخی باشد. تصمیمی که گرچه، و البته طبعاً، مانند سایر نقاط تاریخ این ملت آشکار نیست و داغ نشده است. ما اینجا نیازمند درنگ بیشتری هستیم. شاید، بیش از آن‌که می‌پنداریم گرفتار اوهام ایم.

به تازگی جشن سالگرد انقلاب را پشت سر گذاشتیم. اما گویی فراموش شده است که شادی جان‌ها و بدن‌ها در بیست و دوم بهمن ۱۳۵۷، بیان آزادی یک ملت از یک تاریخ استبدادی بوده است. الان، یعنی پس از خروارها تحلیل و تفسیرِ انقلاب، سخن گفتن از تاریخ استبداد بیش از اندازه ریاکارانه به نظر می‌رسد. ریاکارانه به نظر می‌رسد، چون درک زنده و گرمی که از استبداد در تاریخ این ملت وجود داشته، فراموش شده است. ولی دقیقاً ما این‌جا، یعنی در لحظه ۱۳۵۷/۱۱/۲۲، با احساسِ آزادی مواجه‌ایم. برای انقلابیون این لحظه، لحظه‌ای تاریخی است. شکل حکومت از یک نظام مبتنی بر حکومت سلاطینی که تن به هیچ معقولیتی نمی‌دهند دارد تغییر می‌کند. این آزادی، آزادی از نظمی کهن و ریشه‌دار و به استقبال این تغییر رفتن است؛ تجربه‌ی یک گسستِ واقعی، اگر نگوییم بی‌هیچ درکی، باید گفت با کم‌ترین درک از مخاطرات پیش رو. البته بعدها معلوم شد نه آن سلاطین، آن‌چنان که گمان می‌کردیم تن به هیچ معقولیتی نمی‌داده‌اند و این خود را در همان تعبیر نظمِ کهن به خوبی نشان می‌دهد، و نه پهلویِ دوم به عنوان آخرین بازمانده و احتمالاً تقلبی‌ترین بازمانده‌ی این نظم، اساساً بی‌ربط به نظم جایگزین بوده است. این وضعیت متناقض شاید ریشه این احساس روزمره است که پس از انقلاب چیزی تغییر نکرده یا اساساً چیزی تغییر نخواهد کرد. آیا این احساس می‌تواند معقول باشد؟ معلوم است که نه! نه برای آن‌که چشم بر تغییرات بسته، بلکه برای آن‌که از یک خوش‌بینی خام نسبت به آزادی بشر از هرگونه شرّی برآمده است. ما پس از آن لحظه‌ی گسست درگیر مخاطراتی شده‌ایم که نظم جدید برایمان به ارمغان آورد. نظمی که خود از امکاناتی تغذیه می‌کرد که تاریخِ پیش از این لحظه‌ی گسست حمل می‌کند؛ همیشه گسست بر پیوستاری از زمان ممکن است.

تمهید معقولیت حکمرانی در صدوپنجاه سال اخیر، خود را در معنی نهایی حکومت قانون جست‌وجو کرده است. حکومت قانون ایده بنیادین دورانِ پُرمخاطره‌ی مشروطه است. البته همان زمان نیز جان‌های بیدار متوجه این مخاطرات بوده‌اند. ما این توجه را به شکل نمادین در اعتراضات شیخ فضل الله نوری می‌بینیم. اما نباید فراموش کنیم حکومت قانون نیز به نوبه خود از امکانات تاریخی‌ای تغذیه کرده که درچارچوب آن‌ها روابط دین و سلطنت شکل می‌گرفته‌اند. اگر نبود تجربه‌ی تاریخیِ رابطه‌ی فقها با دستگاه سلطنت، هیچ‌گاه مشروطه قبولی قوی در میان علمای دین نمی‌یافت.

حکومت قانون نه فقط نیروی مشروطه که قوام برآمدن پهلوی هم بود. اگرچه پهلوی با مقاومت کسانی نظیر مدرس، که در جای خود نیازمند مطالعه است، به‌عنوان پادشاه و نه رئیس‌جمهور ایران حکومت را در دست گرفت اما او در چارچوب تنفیذ مجلس و بر اساس قانون اساسی تاج‌گذاری کرد. معلوم است این تاج‌گذاری دیگر آن تاج‌گذاری دوره‌ی قجری نیست. ما با چیزی از اساس متفاوت مواجه‌ایم. چیزی که وعده شکلی نوین از حکومت می‌دهد؛ موجودیتی به نام دولت. تمامی دستگاه اداریِ پس از این تاج‌گذاری که پیش از هرچیزی نیروی پیشرفت متجددانه در ایران را تأمین می‌کرد و پیش می‌راند، مولود همان تفاوت اساسی است. ما در این‌جا با شکلی از قدرت مواجه‌ایم که سازوکاری متفاوت، نافذ و سریع دارد و می‌تواند فرمان را به سرعت در اقصی نقاط کشور اجرا کند. البته تا پیش از این هم در ایران دستگاه اداری دیوانی وجود داشته است. و آن‌قدر این دستگاه کارآ بوده که نه تنها به عنوان مقوم نهاد سلطنت بلکه به عنوان یک میراث بشری مورد توجه نظرورزان حاکمیت قرار گیرد. با این حال در این‌جا ما با ماهیتی نوین از فرمان مواجهیم بماند که فرمان پادشاهی در نظم کهن هم آن‌چنان که تصور می‌شود یک‌سویه نبوده و همیشه امکانات اطاعت را ارزیابی می‌کرده تا فرمان بماند. حالا فرمان از یک مرکز صادر می‌شود و دیگر فرمان شاه نیست. یک قانون عمومی است. قانونی که مدعی سعادت بشر در عمومی‌ترین شکل آن است. می‌دانیم که قانون در عین این که عمومی است و یک پهنه وسیع جغرافیایی را پوشش می‌دهد و بلکه مدعی تمام جهان انسانی است از یک مرکز صادر می‌شود. پس می‌توان گفت قانون به نوبه خود مرکز را بر می‌سازد. به همین جهت است که شکل‌گیری قانون در ایران با تمرکز حکومت و تمامیت ملی هم‌زمان است.

آن‌چه دراین میان بیش از هر چیز جلب نظر می‌کند دستگاه اداری و قدرت خیره‌کننده‌ی آن است. در میان همه‌ی ناظران، دیدگاه خمینی جوان به این دستگاه مهم‌تر است. او با تمامی زیرکی‌اش متوجه قدرت این ابزار نوین بود. برای او که ناظرِ نزدیک تاریخِ از هم‌گسیختگیِ دین و سلطنت در مشروطه و پس از آن است، این دستگاه اداری یک ابزار کارآمد به نظر می‌آید که می‌تواند مجدداً این رابطه را برگرداند. این توجه به خوبی در کشف الاسرار پیداست.

فراموش نکنیم که برای سیدروح الله خمینی قوام جامعه به دین است با درکی که او از آموزه ولایت در شیعه دارد. آموزه‌ای که مدعیِ بنیاد پیوندِ جمعی است آن اساسِ قدسی پیوند هر جز با جز دیگر. اما حالا با از هم‌گسیختگی رابطه دین و دولت و دیگر نه سلطنت این قوام از میان رفته و تبعا زندگی در ایران پذیرای نفوذ بیگانگان است و نیروی مولد و جوشنده‌اش از دست می‌رود؛ بازگرداندن رابطه دین و دولت، احیای نیروی اساسی زندگی است. درکی که خمینی از رابطه دین و زندگی دارد تمایزِ اندیشه‌ی او را با دیدگاه کلاسیکی که در تاریخِ تمدن مسلمانان در ایده‌ی خلافت محقق شده نگاه می‌دارد. اگر ما به این تمایز توجه نداشته باشیم، متوجه آن دقیقه‌ای نخواهیم بود که هم اکنون امکان نوینی در حکمرانی را روبه‌روی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.

بعد از تحقق این دستگاه اداری است که می‌توان به امکان حکومت جدید توجه کرد. بسیار گفته شده است که تفاوت حرکت خمینی به عنوان یک فقیه شیعه با اسلاف او در شخصیت متمایزش است. و کمتر از آن گفته شده که حرکت انقلابی و نظم‌برانگیزش مدیون مساعدت شرایط تاریخی است و از این رو خمینی تصمیمی به معنای تامّ تاریخی گرفته است. او در کانون تاریخ ایران معاصر، و چه بسا بشر معاصر ایستاده است. اما از آن هم کمتر به این توجه شده که این شرایط تاریخی دقیقاً مربوط به تولد دستگاه اداری در دوره پهلوی است. دستگاه اداری یک ابزار صرف نبود. خودش به عنوان نیرویی در صحنه سیاست و جامعه ایران وارد شد. شیوه‌های زبان، گفتار و نوشتار ما را تغییر داد. نحوه پوشش را دگرگون ساخت. ساخت شهری نوینی شکل داد و مهم‌تر از همه با آن اقتصاد سیاسی‌اش یک طبقه‌ی شهری روبه‌گسترش متولد کرد؛ کارمندان. کارمند با همه‌ی دلالت فرهنگی‌اش چیزی را می‌پوشاند؛ نیروی تفسیرکننده‌ی قانون. هرقدر این طبقه گسترش می‌یافت فرمان شاه، به عنوان یک فرمان مطلق، به نفع آن ارزش‌های جهان‌شمولی که مدعی‌اش بود، تفسیربردارتر می‌شد. بنابراین سیاست ایران دیگر با نیروهایی که به فرّهِ شاهنشاهی وفاداراند مواجه نیست؛ کنشگرانِ آموزش‌دیده‌ای را درون خود دارد که هر یک آماده‌ی افکندن طرحی از دولت و سعادت‌اند. بیش از آن‌که صنعت‌گران، کارگران و کشاورزان نیروی پیش‌ران انقلاب باشند این تحصیل‌کردگان آموزش عمومی و عالی‌اند که نیروی انقلاب‌اند. آموزشی که هدف‌اش توسعه صنعتی و فرهنگی ایران است و با این وصف معلوم است که چه تمنای قدرتمندی درون خود می‌پرورد.

عمومیت و میل به زندگی، دو نیرویی هستند که امکان پی‌گیری علمی را در گفت‌وگو با این جمعیت نوظهور ایجاد می‌کنند. امکانی که خمینی برای برپاییِ رابطه دین و سیاست در ایران بدان تکیه کرده است. گسترش آموزش عمومی و عالی در ایران، که پس از انقلاب اسلامی هم با شدت دنبال شده، تولد تعداد کثیری از انسان‌ها را ممکن کرده که بر خلاف گذشته، درکی از کلیت سیاست و سرنوشت کشور دارند. آن‌ها ایران را با اروپای مدرن یا با دوران درخشان حیات تمدن مسلمانان مقایسه می‌کنند. این مقایسه پیش از آن‌که جهتش اهمیت داشته باشد، امکانش مهم است. چطور چنین مقایسه‌ای ممکن شده است؟ چطور ما با انسان‌هایی مواجه‌ایم که نظری درباره کلیت سیاست و تغییر بنیادین شرایط دارند؟ این تغییرطلبی و آن مقایسه مولود آموزش عمومی و عالی در ایران است و آن آموزش از نیازِ روبه‌گسترشِ دستگاه اداری برآمده است.

باوجود چنین جمعیتی است که خمینیِ مبارز می‌تواند با این مردم سخن بگوید. او می‌تواند از ضرورت تغییر جهت سیاست و انقلابی اساسی سخن بگوید و این سخن به واسطه آن تمنا که در این جمعیت است، شنیده می‌شود. تا پیش از این البته روحانیونِ مبارزی با دستگاه حاکمه می‌جنگیده‌اند، اما اطرافیان ایشان بیش‌تر نوعی هوادار به شمار می‌آمدند، نه کنشگرانی که درکی از کلیت دارند. ما در این لحظه یعنی در دو دهه منتهی به پیروزی انقلاب با تولد مردم مواجهیم. تولدی که در طول سالیان پس از انقلاب همواره محل تفسیر و مناقشه بوده است. گروه‌های چپ از این مردم و تولدشان به جنبش تهیدستان تعبیر کرده‌اند و سیاست راست آن مردم را طبقه متوسط و مرفهی خواسته است که تمنای آزادی دارند.

تا پیش از انقلاب و در سراسر سال‌های پس از آن امام خمینی و پس از ایشان آیت الله خامنه‌ای این جمعیت را یک جمعیت سیاسی خواسته و خوانده است. برای این خواستن و خواندن نشانه‌های زیادی وجود دارد: از تاکید بر توسعه آموزش تا تاکید بر سیاسی‌شدن مدارس و دانشگاه‌ها. البته این جمعیت گرچه هماره به عنوان جمعیتی مطالبه‌گر در نظر آورده شده اما هم‌زمان از او انتظار مشارکت در کلیت سیاست کشور نیز می‌رفته است، و این دو جهت خود را در مفهوم مسئولیت گرد می‌آورد. با این حال نباید گمان کنیم وجود هم‌زمان این دوجهت وضع سیاست و اداره در ایران را در موقعیتی امن قرار می‌دهد. بلکه طرح‌های مختلف سیاست و اداره در ایران و بسیاری از بحران‌های سیاسی پس از انقلاب ناشی از اصرار بر نگه‌داشت هم‌زمان این دوجهت بوده است. از تاکید بر مشارکت نیروهای انقلابی در دستگاه‌های اداری، که در سیاست گزینش خود را نشان داد، تا شکل‌گیری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تا تولد تشکلی به نام بسیج مستضعفین و پیش از آن انجمن‌های اسلامی در ادارات و دانشگاه‌ها، تا دامن زدن به شکل‌گیری موجودیت‌های رسمی غیررسمی حزب اللهی در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود و تا استعاره آتش به اختیار. نگه‌داشت این تنش در سیاست ایران و تداوم آن و تلاش برای شکل‌دهی الگوهایی که بتوانند آن را حمل کنند آن‌قدر مهم است که رهبر انقلاب در بیانیه‌ای به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب از آن نگه‌داشت با تعبیر نظام انقلابی به عنوان دستاورد و آرمان سیاست جمهوری اسلامی ایران تا ابد یاد کند:

«انقلاب اسلامی هم‌چون پدیده‌ای زنده و با اراده، همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح خطاهای خویش است، امّا تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست. به نقدها حسّاسیّت مثبت نشان می‌دهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرف‌های بی‌عمل می‌شمارد، امّا به هیچ بهانه‌ای از ارزش‌هایش که بحمدالله با ایمان دینی مردم آمیخته است، فاصله نمی‌گیرد. انقلاب اسلامی پس‌از نظام‌سازی، به رکود و خموشی دچار نشده و نمی‌شود و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی‌بیند، بلکه از نظریّه نظام انقلابی تا ابد دفاع می‌کند.»

مساله اصلی از این قرار است: چگونه یک نظام سیاسی اداری داشته باشیم اما نیروها هم‌چنان وضع سیاسی و خودانگیخته خود را حفظ کنند؟ یا چگونه متشکل باشیم اما نیروها تعهد و بازیگری خود را به دستورات، ابلاغ‌ها و پشتیبانی سطوح بالاتر و مرکزیِ نظامِ اقتدار احاله ندهند؟ از این مساله خوانش‌های متعددی می‌توان داشت اما مهم تعطیل نشدن هیچ یک از این دوجنبه به نفع دیگری است. نمی‌توان مدعی بود ما به طور کامل در حل این تنش موفق بوده‌ایم که اساساً چنین تنشی می‌باید ادامه یابد. اما می‌توان وضع سیاست اداری در ایران را از سر این تنش خواند و توضیح داد.

دستگاه اداری بر خلاف آنچه همواره روایت شده است، ابزاری که ما را با ایماژ خودساخته غرب یکی می‌کند یا می‌تواند بکند نیست. دستگاه اداری با به وجود آوردن طبقه متوسط در ایران، رابطه‌ای اساسی با حاکمیت و مردم دارد و فاصله‌ای را در میانه این رابطه ساخته است. این فاصله همان‌جایی است که امید می‌رود در آن‌جا سیاست متولد شود.

تلاش برای رونق تولید، نقشه راه سال ۹۸ است – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری سقز، کامیل کریمیان در گردهمایی شوراهای روستا و دهیاران شهرستان سقز که با محوریت رونق تولید برگزار شد، اظهار داشت: استفاده از ظرفیت‌های بخش کشاورزی، دامپروری و گردشگری برای رونق تولید باید به جد مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: خارج شدن آمریکا از توافق بین‌المللی برجام و تحریم‌های اقتصادی نشان از آغاز یک جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشور است و بخشی از توان دولت در حوزه‌های مختلف در سال گذشته در این حوزه صرف شده است.

فرماندار شهرستان سقز ادامه داد: دشمن درصدد حاکم کردن تورم و رکود فراگیر در کشور بوده و هست و بالا رفتن هزینه اجرایی طرح‌های عمرانی از مهمترین مشکلات حوزه اجرا است.

کریمیان با بیان اینکه، راه و زیرساخت‌ها، بستر توسعه اقتصادی است، یادآور شد: آینده شهرستان با تکمیل پروژه‌های زیربنایی چون فرودگاه و راه آهن میاندوآب – سقز، چهار بانده شدن راه‌های مواصلاتی بین شهری، توسعه بیمارستان و مراکز بهداشتی، بازگشایی مرز سیف و اجرایی شدن و تکمیل پروژه سد چراغ ویس روشن است.

«رئیسی» موافق انتشار احکام قضایی است/ وعده بررسی اموال مسئولان – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار کمیسیون قضائی مجلس با آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه گفت: انتشار علنی احکام قضائی یکی از درخواست‌های مهمی بود که آقای رئیسی نیز اعلام کرد با این موضوع موافق است.

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ادامه داد: من معتقدم اگر قوه قضائیه بخواهد نسبت به سالم سازی فضای قوه قضائیه و بالا رفتن اعتماد مردم به این قوه با سرعت مناسبی اقدام کند باید احکام قضائی قضات منتشر شود. اگر ملاحظه‌ای مبنی بر عدم انتشار اسامی طرفین دعوا وجود دارد، قوه قضائیه می‌تواند اسامی افراد را حذف کرده و احکام را منتشر کند تا مشخص شود قاضی فرد با سوادی است و آیا احکام متقنی صادر می‌کند یا خیر؟

وی با بیان اینکه آقای رئیسی موافقت خود را با این درخواست اعلام کرد گفت: اگر لازم باشد طرحی نیز در این خصوص آماده می‌شود تا قوه قضائیه موظف شود تمامی احکام دادگاه‌ها را منتشر کند.

دهقان ادامه داد: در این صورت قضات در صدور رأی دقت بیشتری می‌کنند و رأی‌شان مورد نقد مردم و بویژه حقوقدان‌ها قرار می‌گیرد، این موضوع موجب می‌شود از برخی زد و بندهای احتمالی جلوگیری و با آن مقابله شود.

نماینده مردم طرقبه و چناران اظهار داشت: در این دولت بزرگترین مفاسد اقتصادی در طول تاریخ انقلاب در سه زمینه اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: سازمان خصوصی سازی در روند واگذاری‌ها ده‌ها هزار میلیارد تومان ثروت مردم را به افراد متخلف واگذار کرد، ابهامات زیادی در این زمینه وجود دارد و نهادهای نظارتی در این زمینه گزارش‌های دقیقی دارند. نمایندگان مجلس نیز متوجه تخلفات وسیعی که در زمینه خصوصی سازی رخ داده است، شده اند.

دهقان واگذاری نیشکر هفت تپه خوزستان، ماشین سازی تبریز، پالایشگاه نفت کرمانشاه، آلومینیوم المهدی، هپکو و کشت و صنعت مغان را از مصادیق بارز تخلفات در خصوصی سازی‌ها خواند و گفت: گزارش تخلفات سازمان خصوصی سازی در واگذاری این شرکت‌ها هر کدام به صورت مستقل بر اساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی در صحن مجلس مطرح شده و به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

وی تأکید کرد: قوه قضائیه به عنوان مسئول احیای حقوق عامه و تحقق عدالت باید پرچم دار مقابله با فساد و ضایع شدن اموال ملت باشد.

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در دیدار با آقای رئیسی بر این موضوع تأکید و اصرار شد و ما منتظر گام‌های عملی قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد هستیم.

دهقان افزود: اگر همه مفاسد اقتصادی در کشور از ابتدای انقلاب تا امروز را جمع کنیم، شاید به اندازه مفاسد سازمان خصوصی سازی در واگذاری‌ها در چند سال اخیر نباشد.

دهقان اظهار داشت: برداشت من از دو جلسه‌ای که تا امروز با رئیس قوه قضائیه داشتیم، این است که ایشان اراده ورود به این عرصه را دارد و تلاش دارد با چشم باز، وارد این حوزه شود.

نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تردیدی وجود ندارد که ساختارهای موجود قوه قضائیه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، پاسخگو نیست، گفت: با توجه به امیدی که ملت ایران به حضور آقای رئیسی در قوه قضائیه دارند و با توجه به بی‌اعتمادی که بین مردم به واسطه این حجم از فساد ایجاد شده است، قوه قضائیه باید وارد شود و اعتماد عمومی را بازسازی کند.

دهقان با اشاره به برخی توجیهات مبنی بر اینکه با فساد باید برخورد کرد و نباید فساد را برای عموم بیان کرد، افزود: این نکته در صورتی که با فساد برخورد شود و اراده جدی و تشکیلات ویژه برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد، درست است اما پنهان کردن مسائل مربوط به فساد در داخل کشور، مقدور و مطلوب نیست.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در یک جامعه شفاف، مردم و رسانه‌ها متوجه فساد می‌شوند. از منظر امر به معروف و نهی از منکر نیز افرادی که اعتقاد به مبارزه با فساد دارند، فساد را فریاد می‌کشند.

وی تأکید کرد: در کشور ما ثابت شده است که پرونده‌های مبارزه با فساد در صورتی به نتیجه رسیده است که افکار عمومی پای کار بیایند. مطالبه افکار عمومی، مهم و به نفع قوه قضائیه است.

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: مطرح شدن پرونده‌های فساد در افکار عمومی برای قوه قضائیه فرصت است. قوه قضائیه بدون پشتیبانی افکار عمومی، نمی‌تواند در مبارزه با فساد اقتصادی موفق شود بنابراین طرح فساد در رسانه‌ها، فرصتی برای قوه قضائیه ایجاد می‌کند که با پشتیبانی افکار عمومی، به جنگ با فساد بروند زیرا در فساد پای افراد قدرتمند در میان است.

عضو کمیسیون قضائی مجلس اظهار داشت: در جلسه با رئیس قوه قضائیه برخی اعضای کمیسیون، با توجه به طرح ۵۱ ماده‌ای مبارزه با فساد که قبلاً در کمیسیون قضائی تصویب شده بود بر ضرورت وجود متولی مشخص جهت مبارزه با فساد اقتصادی در حوزه‌های مختلف تأکید داشتند و خواستار اهتمام جدی در این زمینه بودند و رئیس دستگاه قضا نیز عنوان کرد که چنانچه سازوکار فعلی قوه قضائیه پاسخگوی نیاز برای مبارزه با فساد نباشد، قوه قضائیه در اولین فرصت چه از طریق حمایت از طرح مذکور چه با اتخاذ تصمیم درون قوه‌ای سازوکار جدیدی را برای این موضوع در نظر خواهد گرفت.

دهقان خاطرنشان کرد: آیت‌الله رئیسی عنوان کرد که کار تدوین آئین‌نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان (از کجا آورده‌ای؟) در حال انجام است و تدوین آن به زودی به پایان خواهد رسید و ابلاغ خواهد شد و اگر نقصی در قانون وجود دارد، دلیلی بر عدم اجرای آن نیست.

رئیس قوه تاکید داشت: تدوین و تصویب ۶۰ آئین نامه از قوانین مصوب در دستور کار است که امیدوار بودند حداکثر ظرف ۴ ماه آینده آنها را نهایی و ابلاغ کنند.

فرودگاه بین‌المللی شاهرود نقش بسزایی در تقویت اقتصاد محلی دارد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی در مراسم برگزاری نخستین پرواز خارجی فرودگاه بین‌المللی شاهرود به میزبانی این فرودگاه با بیان اینکه اولین سفر وقتی به عتبات عالیات باشد جای قدردانی و خوش حالی دارد چرا که برکت آن مشمول فرودگاه می‌شود، تاکید کرد: این قابل قدردانی است اما مردم انتظار فرودگاهی را می کشند که هم پروازهای داخلی هم خارجی و هم کارگو یا تجارت اقتصادی را نیز به برکت این پرواز، رونق بگیرد.

وی با بیان اینکه معیشت مردم از فرودگاه شاهرود تأثیر بسیار خوبی خواهد گرفت، افزود: خوشبختانه زیرساخت‌های آن یکی یکی انجام می‌شود و امیدواریم خداوند از تمام آن‌هایی که برای این فرودگاه زحمت می کشند، قبول کند.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه فرودگاه کارگو می‌تواند محصولات کشاورزی تولیدی شهرستان‌های شاهرود، میامی، دامغان و سایر شهرهای استان سمنان را به دست مصرف کنندگان خارجی برساند، ابراز کرد: این امر می‌تواند مزیت‌های اقتصادی خوبی را برای توسعه اقتصادی به همراه بیاورد.

امینی در دیگر بخش سخنان خود با بیان اینکه نماینده اسبق شاهرود مرحوم حسینی شاهرودی زحمات خوبی برای فرودگاه شاهرود کشید، تاکید کرد: بزرگان فراوانی بودند که سهم و نقشی در این فرودگاه داشتند و امروز نیستند لذا باید یادی از این افراد کنیم.

نخستین پرواز فرودگاه بین‌المللی شاهرود به مقصد نجف امروز دوشنبه انجام می‌شود.

جمع بندی تحولات گردشگری در فروردین۹۸/تناقض آمارهای سازمان گردشگری – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار مهر، سفر اگرچه هنوز در میان استان‌های کشور توزیع نشده است اما در تعطیلات چند روزه عید به یک بحران تبدیل می‌شود. آن هم در اثر سفر بیشتر تهرانی‌ها به شمال کشور. اما بحرانی که سفرهای نوروزی امسال در پی داشت این بار تنها شهرهای شمالی را در اثر سفر انبوه درگیر نکرد بلکه سیل عامل اصلی آن بحران بود.

اما از نظر مسئولان سازمان میراث فرهنگی همه چیز عالی است. حتی سفر در ایام نوروز امسال هم با رشد ۵ درصدی همراه بوده است. واقعیت اما چیز دیگری است؛ بروز بحران در سفر. سفری که بدون اطلاع دادن به مسافران نوروزی آغاز شد و ستادی که وظیفه اطلاع رسانی دارد و نام هماهنگی خدمات سفر را به خود گرفته می‌بایست اقدامی برای پیشگیری از این بحران انجام می‌داد ولی سکوت آن باعث شد مردم با تبلیغات سازمان میراث فرهنگی خود را برای سفرهای نوروزی که تا ۱۷ روز طول می‌کشید، آماده کنند.

امسال به دلیل گرانی بلیت هواپیماها، بالا بودن عوارض خارج از کشور، گران شدن تورهای گردشگری خارجی و نبود ارز مسافرتی تعداد کمتری به خارج از کشور در ایام نوروز می‌رفتند این پیش بینی بود که تا حدی درست بود و امسال آنطور که آمارهای ضد و نقیض سازمان میراث فرهنگی می‌گوید چیزی حدود ۳۷۷ هزار و ۸۹۶ نفر از کشور در ایام نوروز خارج شدند.

به همین دلایل بود که پیش بینی می‌شد استقبال از گردش در استان‌های کشورمان بیشتر شود روی همین موضوع سازمان میراث فرهنگی کار کرد و می‌خواست تا استان‌های غربی کشور گردشگران بیشتری را جذب کند. حتی رئیس سازمان میراث فرهنگی سعی داشت تا با راه اندازی قطار گردشگری مسافران را به لرستان بکشاند و به همین دلیل تبلیغ زیادی روی لرستان انجام شد.

منتها کمی دقت در هشدارهای هواشناسی و ستاد بحران می‌توانست سفر بسیاری از مردم را تلخ نکند آنها که روزهای قبل از سیل به شیراز سفر کرده بودند و می‌خواستند مدتی را آنجا بمانند و یا آنها که به لرستان و گلستان رفتند.

جلسه‌ای برای ارائه گزارش‌های دستگاه به ستاد سفر

قبل از سال جدید جلسه‌ای با حضور نمایندگان ۲۷ دستگاه عضو ستاد هماهنگی خدمات سفر برگزار شد تا هر کدام از دستگاه‌ها وظایفی که می‌بایست در طول نوروز انجام دهند را بیان کنند همان گزارشی که بارها پیش از آن در رسانه‌ها اعلام شده بود این بار در این جلسه مطرح شد.

این نمایندگان در واقع قبل از تشکیل چنین جلساتی، وظایفشان را انجام می‌دادند و می‌دهند و نیازی به ستاد هماهنگی ستادی در سازمان میراث فرهنگی برای آنها وجود نداشت کمااینکه در عید امسال نیز پس از وقوع سیل شاهد بودیم هر کدام کار خودشان را انجام دادند و این ستاد کوچک‌ترین نقشی نداشت. برخی از هتلداران خودجوش به مردم خدمات دادند که حتی در این زمینه نیز ستاد دخالتی نداشت. این از سازمان میراث فرهنگی که متولی سفر است و ستادی که می‌بایست در گردشگری آن هم در ایام نوروز نقش داشته باشد اما نداشت.

فارغ از حوزه گردشگری و سفر که در ایام نوروز خیلی از مردم را خانه نشین کرد چون تقریباً همه استان‌ها درگیر بارندگی و یا سیل بودند، همچنین جدا از آسیب‌های جدی که به زندگی مردم در استان‌هایی مانند لرستان، ایلام، گلستان و مازندران و خوزستان زده شد، در حوزه میراث فرهنگی نیز بسیاری از آثار تاریخی کشور آسیب جدی دیدند.

طبق برآورد معاونت میراث فرهنگی کشور، به ۸۰۰ اثر تاریخی حدود ۳۸۵ میلیارد تومان خسارت ناشی از سیل وارد شده است. بیشترین خسارت‌ها در استان‌های لرستان حدود ۵۰ میلیارد تومان، خوزستان حدود ۴۵ میلیارد تومان و گلستان حدود ۴۰ میلیارد تومان بوده است.

محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور از عزم متولیان برای مرمت این بناهای تاریخی به خبرنگار مهر خبر داد و گفت که اگر این اعتبارات به دست ما برسد کار مرمت اضطراری بناها را آغاز می‌کنیم هر چند که الان هم مرمت چند بنا را آغاز کرده‌ایم.

استان‌هایی که بیشترین خسارت را در سیل دیدند، میراث فرهنگی شأن نیز بیشتر در خطر بود یکی از این استان‌ها لرستان است. محمدرضا محمدیان، مسئول باستان‌شناسی اداره کل میراث فرهنگی لرستان گفت: با بالا آمدن آب سد سیمره، در حال حاضر ۲۰ محوطه تاریخی لرستان در حاشیه رودخانه سیمره زیر آب رفته است. به غیر از کوهدشت که بیشترین میزان خسارت را در این زمینه متحمل شده است، در سایر شهرستان‌ها نیز شاهد آب‌شستگی و رانش آثار تاریخی بودیم چنانکه یک اثر در پل دختر و دو اثر در روستای «فهره» الیگودرز که دربرگیرنده تپه و قلعه تاریخی بود، دچار ریزش شد.

مسئول باستان‌شناسی اداره کل میراث فرهنگی لرستان ادامه داد: همچنین، ۵ اثر در تپه ده محسن خرم آباد، ۴ اثر در دورود، ۴ اثر همچون تپه سراب چنار در الشتر و ۲ اثر از جمله تپه شرف آباد در نورآباد با مشکلات سیل زدگی رو به رو شدند، البته آسیب ندیدند.

خسارت‌ها تنها در بخش میراث نبود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان ایلام گفت: استان ایلام در دو مرحله با سیل روبه‌رو شد که بیش از ۱۵ درصد آثار باستانی این استان از بین رفت.

استان ایلام نیز بیش از ده میلیارد تومان خسارت در حوزه میراث فرهنگی دید. در این باره عبدالمالک شنبه‌زاده مدیرکل میراث فرهنگی استان گفت: میراث فرهنگی استان ایلام در موج اول سیل بیش از ۱۵ درصد آسیب دید، اما موج دوم سیل این آسیب‌ها را افزایش داده است. بیشترین آسیب به پل‌هایی وارد آمده است که در مسیر آب قرار داشته‌اند؛ قلعه سام و قلعه پور اشرف از آثاری هستند که در این سیل آسیب‌دیده‌اند. همچنین شهر تاریخی سیمره، پل گاومیشان و قلعه شاخ نیز تا حدودی نیاز به تعمیرات دارند.

خسارتی که سیل در عید به همراه داشت تنها در حوزه زندگی روزمره مردم و آسیب به بناهای تاریخی نبود بلکه در حوزه صنایع‌دستی و کارگاه‌هایی که بیشتر در روستاها فعالیت داشتند بالغ بر ۱۶۶ میلیارد تومان و در بخش گردشگری و زیرساخت‌های این حوزه حدود ۱۷۷ میلیارد تومان خسارت وارد شده است.

از سوی دیگر اگر بتوان دقیق‌تر حساب کرد خسارت‌ها از این رقم‌ها بیشتر خواهد شد چرا که بسیاری از مردم در زمان عید سفر می‌کنند و جبران کمبود مسافرشان در ماههای دیگر سال می‌شود اما امسال بارندگی و سیل باعث شد که حتی اگر برخی از شهرها در استانی دچار مشکل شد، مردم قصد سفر به آن استان را نکردند.

در این باره هم مصیب امیری مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس گفته بود که تنها شیراز درگیر سیل شد اما آنقدر اخبار درباره استان فارس زیاد منتشر شد که ما گردشگران شهرهای دیگرمان را نیز از دست دادیم حتی وقتی شیراز به شرایط عادی برگشت بازهم مسافران سفرشان را کنسل کردند.

۷۷ میلیون اقامت در ۱۶ روز عید ثبت شد

همین کنسلی سفرها باعث شد تا خیلی از هتلداران نیز آسیب ببینند و با بخش نامه معاونت گردشگری خسارت ناشی از کنسلی تور و یا هتل از مسافر گرفته نشود چون بسیاری از مردم سفر را کنسل کردند و به آنها نیز آسیب وارد شد. بنابراین آسیب‌های سیل در ایام عید تنها محدود به بناها نبود بلکه انجام سفر نیز می‌توانست عوایدی نصیب فعالان این حوزه کند که در ایام عید این اقدام انجام نشد.

با همه این اتفاقات اگر دوباره برگردیم به آمارهای معاونت گردشگری در سازمان میراث فرهنگی نگاهی بیاندازیم یک نکته جالب توجه خواهد بود آن هم آماری است که ولی تیموری داده و گفته که از اولین روز تعطیلات بیش از ۷۷ میلیون و ۱۲۰ هزار اقامت شب در کل کشور تا ۱۶ فروردین ثبت شده است و اگر به‌طور متوسط بگوییم که هر نفر چهار روز را در سفر سپری کرده است، یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که بیش از ۲۰ میلیون نفر امسال سفر کرده‌اند.

از صحبت‌های او این سوال به وجود می‌آید که چطور بارش باران ۲۴ استان را درگیر سیل و بارندگی کرد اما سفر در نوروز ۵ درصد رشد داشته و ۲۰ میلیون ایرانی سفر رفتند و ۱۸۳ هزار و ۲۸۵ گردشگر خارجی هم به ایران آمدند؟ این موضوع بار دیگر لزوم یک سیستم آمارگیری درست را در سازمان میراث فرهنگی اثبات می‌کند.

در هر حال امسال عید با ضررهای جانی و مالی زیادی گذشت. ضرر و بحرانی که هنوز هم ادامه دارد چه برای خانواده سیل زدگان و چه برای خانواده میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری. اما باید برای جبران این خسارت‌ها کوشید و خود را برای مقابله با پیامدهای بعد آماده کرد.

تمدن نوین اسلامی در دوره سیطره تمدن غربی چه جایگاهی دارد؟ – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «جایگاه تمدن نوین اسلامی در این تاریخ و نسبت آن با تمدن غربی» با سخنرانی استاد اصغر طاهرزاده در مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامیِ مرکز مدیریت حوزه علمیه قم برگزار شد.

در ابتدا طاهرزاده با قرائت برخی روایات به ضرورت عالم به زمانه بودن اشاره کرده گفت: ما باید بفهمیم در چه شرایط تاریخی هستیم و زمان شناس باشیم؛ یعنی بدانیم بر ما و زمانه ما چه می‌گذرد و باید نسبت‌مان را با آنچه بر ما می‌گذرد بدانیم و شکل دهیم. با وجود سیطره تمدن غربی سخن گفتن از تمدن نوین اسلامی چه جایگاهی دارد؟ شدنی هست یا خیر؟ به نظر ما سیطره روح یونیورسال غرب تمام شده است و ما باید با روح فعال خود حاضر شویم. برخی می‌گویند تمدن یک واژه مدرن است و این با خودش، خودش را می‌آورد در واقع غرب و مدرنیته را با خود می‌آورد. پس همین که سخن از تمدن را وسط می‌آوریم اولاً از دین فاصله می‌گیریم چون دین یک امر قدسی است و تمدن یک امر عرفی، ثانیاً جمع تمدن و دین پارادوکسیکال است چون تمدن حکومت و دین دلدادگی است.

وی در ادامه گفت: ما مدعی هستیم امکان سخن گفتن از تمدن نوین اسلامی وجود دارد؛ اولاً اینکه به اذعان خود غربی‌ها دوران حضور فرا روایت‌ها تمام شده است و با حضور تکثر در افکار که جنبه یونیورسال بودن غرب را به حاشیه برده و می‌رود تا نسبت به ادامه تمدنی تمامیت‌خواه به نام تمدن غربی تجدید نظر شود، می‌توان به آینده‌ای دیگر که در آن آینده امکان دارد ادامه تمدن غرب نباشد، فکر کرد. ثانیاً در بستر تکثر افکار، غرب‌شناسی ملت‌های اصیل برای درک جایگاه خود تا حد زیادی میسر شده و در نتیجه ایران اسلامی و هند و چین امکان آن را یافته‌اند تا در تاریخِ سیطره تمدن غربی از «ما» سخن بگویند. تا دیروز بر اساس سیطره تمدن غربی، تمدن هند و چین جایی برای طرح خود را نداشت، اما امروز می‌توانند خودشان را به عنوان یک تمدن در مقابل تمدن غربی مطرح کند و به نظر من هندِ بودا و چینِ لائوتسه برای تمدن حرف دارد! ثالثاً آن «ما» یی که در بستر تکثر افکار برای ملت‌های اصیل پیش آمده می‌تواند تلقی دیگری از جهانی فکر کردن را به میان آورد که نه جهانِ گذشته آن ملت‌ها است و نه آنچه فعلاً جهان غربی در آن است.

وی افزود: در واقع شرایطی پیش آمده که می‌توانیم جهانی فکر کنیم نه آنطور جهانی فکر کردنی که غرب فکر می‌کند! همانطور که ما در نهضت مشروطه در مواجهه با جهان مدرن، متوجه حضوری خاص در تاریخ خود شدیم و جهت اداره کشور به نظام پارلمانی فکر کردیم، امروز نیز می‌توانیم در مواجهه با جهان مدرن، ولی در بستر انقلاب اسلامی، جهانی را تجربه کنیم که بی‌بهره از جهان غرب نیست، ولی جهان نوینی است که نه تماماً خودِ دیروز و گذشته ماست و نه خود غربیِ ما! پس طرح تمدن نوین اسلامی کاملاً ممکن و شدنی است و اقتضائات جهانی هم اجازه طرح و سخن گفتن از تمدن نوین اسلامی را به ما می‌دهد.

وی در نقد کسانی که می‌گویند رضا داوری اردکانی فقط معتقد به ورژن غربی تمدن است به فقراتی از نوشته ایشان در سرمقاله شماره شصت و هشتم نشریه فرهنگستان علوم. بهمن ۱۳۹۷ “ایران و مسائل و مشکلاتش” اشاره نمود. «در این میان سخن خوب دیگری هم به میان آمده است و آن سخن «تمدن نوین اسلامی» است. برای ساختن این تمدن قاعدتاً باید دین و مدرنیته را با هم جمع کرد و با اندیشیدن به طرح آینده لااقل به یاد تجدد آورد که دارد با افق‌های باز خداحافظی می‌کند، ولی توجه داشته باشیم که بنای نظام الهی و قدسی جز با رسوخ در توحید و آزادی از تعلقات دنیای جدید و کسب ملکات فاضله و مکارم اخلاق، در عین آشنایی نزدیک با جهان جدید و آزادی از آن (که نمی‌دانیم چگونه ممکن است) متصوّر نمی‌شود. زندگی کردن میان دو جهان مشکل بزرگ ما و معمای تاریخ معاصر است، ولی متأسفانه ما هم کمتر صبر داریم و نمی‌دانیم و نمی‌خواهیم بدانیم که راه تاریخ را باید با درد تفکر و جسارت در عمل گشود و پیمود. ما امروز به هر جا بخواهیم برویم باید از همین‌جا که ایستاده‌ایم آغاز کنیم.»

وی ادامه داد: آقای داوری اردکانی بنا بر متن مذکور با ذکر شرایطی تمدن نوین اسلامی را می‌پذیرد و انقلاب اسلامی را جهانی میان دو جهان می‌داند. ما باید اقتضائات جهانی و تمدنی را بفهمیم، امروزه دیگر ما جزیره نیستیم، ما تا دوران صفویه در جهان خودمان بودیم، ولی امروز باید بدانیم نه در دوره صفویه هستیم و نه در جهان مدرن!

استاد فلسفه و عرفان در اشاره به بایسته رجوع به متون خودمان برای فهم تمدنی آنها گفت: رفت و برگشتی باید صورت گیرد تا آموزه‌های دینی و فلسفه اسلامی مجدداً فهم شود. ما معتقدیم صدرا و فارابی و… دوباره باید فهم شود و این همزمان با شناخت غرب ممکن است و افق این غرب‌شناسی برای بازگشت به وطن و نوعی خودشناسی در تاریخ جدید است تا از داشته‌های خود مطابق تاریخی که در آن هستیم بهره‌مند شویم. این همان راهی است که در آن قرآن و روایات و فلسفه اسلامی، از انزوای تحمیلیِ توسط فرهنگ سکولاریته آزاد می‌شوند و رجوعی ماورای رجوعِ فعلی به آنها خواهد شد، رجوعی که فعلاً متون دینی و فلسفی ما در حد موضوعات درسیِ آموختنی تقلیل داده شده و دین و فلسفه وارد زندگی جامعه ما به صورت حضوریِ تاریخی و تمدنی نشده است.

وی در نقد برخی که می‌گویند تمدن، فقط غربی است، گفت: در مواجهه با غرب و تمدن غربی می‌توانیم متوجه داشته‌های خود باشیم و به دنبال امکان حضور در این تاریخ بر مبنای فرهنگ خودی بگردیم، مثل حضور دموکراسی در شِمای مردم سالاری دینی یا درک آزادی در عین حفظ فرهنگ دینی که در عین مواجهه با تمدن غربی با نوعی بازگشت به خویشتن همراه بود. ما در مسیر حضور تاریخیِ امروزین خود در شرایطی قرار داریم که دیگر نگران نیستیم تا سیل جهان‌گیر فرهنگ غربی ما را با خود ببرد، بلکه در شرایطی قرار داریم که می‌توانیم دنیای تمدنی خود را شکل دهیم که آن دنیا، نه دنیای غرب است و نه دنیای گذشته خودمان، در دنیای گذشته ما گزاره‌های دینی داشتیم، ولی جهانی فکر نمی‌کردیم و لزومی هم نداشت، اما امروزه لازم است، و از این طریق می‌توان گفت به کمک سرمایه‌های وحیانی و فلسفی خود، به نحوی در دنیای جدید سهیم خواهیم شد و می‌توانیم با آموزه‌های خودمان در جهان تمدنی حاضر باشیم، تا آثار دوران یونیورسال بودن غرب را به خوبی نشان دهیم.

طاهرزاده در جواب چگونگی مواجهه ما با فرهنگ تمامیت خواه غرب گفت: عده‌ای می‌گویند دین و مردم خودمان را می‌گیریم و با دیگری کاری نداریم که امروزه به نظر ما این راه حل ناشدنی است! عده‌ای دیگر می‌گویند دین را فردی کنیم و در اداره امور دنیایی عقل سکولار را به کار ببندیم؛ مثل حزب عدالت و توسعه در ترکیه، که باید در جواب این عده بگوییم وقتی تمدن را از غرب گرفتی خاصه تمدن این است که با آمدنش همه چیز اعم از آموزش و فرهنگ و دین و… را از خود می‌کند. بسیاری از دانشمندان مسلمان ما هستند که مسیحی فکر می‌کنند چون در تمدنی می‌اندیشد که دین آن مسیحی است. پس ما در مواجهه با تمدن غربی باید تمدن اسلامی را به صحنه بیاوریم. ما نقد مدرنیته می‌کنیم، ولی نقد عقل تکنیکی نمی‌کنیم و آن را عطایی الهی به بشر می‌دانیم و کشف استعدادهای طبیعت را قبول داریم ولی اینکه اینها در خدمت باشد برای تحکم، این را قبول نداریم! اینکه علم را تبدیل به قدرت کنند و با آن تحکم کنند اشتباه است. پس ما عقل تکنیکال را قبول داریم ولی استفاده از آن برای تحکم را قبول نداریم.

وی در ادامه گفت: آنچه در این تاریخ و در زمان معاصر اهمیت دارد، جستجوی راه‌های همگرایی است که فراتر از یک فرهنگ است و این نیاز امروز کره زمین است. آقای داوری اردکانی در پیام خود به همایش «فلسفه، دین و علم در زیست جهان اسلامی» در شهر وین سخنانی را در رابطه با نسبت فلسفه اسلامی با فلسفه یونانی می‌گوید که می‌توانیم در امروز تاریخ‌مان در نسبت بین تمدنی که بناست تحت عنوان تمدن نوین اسلامی با تمدن غربی به ظهور آید در آن تفکر کنیم. داوری اردکانی معتقد است: «اسلاف ما در ایران نیز وقتی به فلسفه یونانی توجه کردند و آن را فراگرفتند (و این توجه به فلسفه خود حادثه مهم و قابل تأملی است) در عین اینکه جوهر آن را حفظ کردند مبادی و مسائلش را با درک جهان خود دریافتند و تفسیر کردند. فلسفه اسلامی از تلاقی میان دو روح و دو فرهنگ که “تفاوت ذاتی” با یکدیگر داشتند به وجود آمد. تفاوت این دو روح را بعضی فیلسوفان و نویسندگان به صراحت ذکر و تصدیق کرده‌اند. در فلسفه اسلامی این دو روح به یکدیگر نزدیک شدند و امکان هم سخنی پیدا کردند. با توجه به این معنی فلسفه اسلامی یک فلسفه میان‌فرهنگی است.»

طاهرزاده در پایان گفت: تفکر تمدنی هم در تمدن اسلامی و هم غربی وجود دارد، اما محتوا ۱۸۰ درجه با یکدیگر متفاوت است، همانطور که در فلسفه یونانی و اسلامی این اتفاق افتاد، یعنی در هر دو نظام فلسفی تفکر فلسفی بود، اما محتوای فلسفه اسلامی با فلسفه یونانی خیلی متفاوت بود.

دانلود آهنگ سینا گلزار تو فکرتم بهمراه متن آهنگ – آبان موزیک


دانلود آهنگ سینا گلزار تو فکرتم

اردیبهشت ۲, ۱۳۹۸

دانلود آهنگ سینا گلزار تو فکرتم

دانلود آهنگ جدید سینا گلزار به نام تو فکرتم

جدیدترین اثر سینا گلزار به همراه متن آهنگ از رسانه آبان موزیک با کیفیت بالا و قابلیت پخش آنلاین . لطفا اگر آهنگ را دوست داشتید از بخش دیدگاه ها، نظر خود را درباره آن به اشتراک بگذارید. امیدوارم از این آهنگ لذت ببرید . برای حمایت سایت آبان موزیک را به دوستان خود معرفی نمایید. پیشنهاد میکنیم از دیگر آهنگ های سینا گلزار هم بازدید کنید.

Download New Music Sina Golzar Called Too Fekretam

| دانلود با لینک مستقیم و با کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰ + پخش آنلاین + متن + تکست تک آهنگ تو فکرتم با صدای سینا گلزار |

دانلود آهنگ جدید سینا گلزار به نام تو فکرتم

دانلود آهنگ سینا گلزار تو فکرتم با بالاترین کیفیت

تکست و متن آهنگ سینا گلزار تو فکرتم :

من که همش تو فکرتم تو چی تو هم فکر منی
♪♪
چی میشه پشت در باشی همین الان در بزنی
♪♪
همین الان که جونی هست همین الان که بارونه
♪♪
چی میشه که بازم بیایی بگی چطوری دیوونه
♪♪
بیا دلمو بردار ببر هر جا که میتونی
♪♪
منو تو باشیم زیر یه چتر هوای بارونی
♪♪
بیا که دلم لک زده برات یعنی نمیدونی
♪♪
بیا دلمو بردار ببر هر جا که میتونی
♪♪
منو تو باشیم زیر یه چتر هوای بارونی
♪♪
بیا که دلم لک زده برات یعنی نمیدونی
♪♪
خیلی حرفا تو دلم دارم بهت نگفتم
♪♪
خیلی جاها مونده که من هنوز باهات نرفتم
♪♪
هر چی که از تو دارم هنوز برام عزیزه
♪♪
واسه همین بارونی که باهاش دلم میریزه
♪♪
من دلم پر میکشه وقتی تو رو میبینم
♪♪
آره دیگه وقتشه که واسه چشات بمیرم
♪♪
دلم باهات دیوونست رنگ چشات یه دونست
♪♪
بخند که خنده هات توی کل جهان نمونست
♪♪
بیا دلمو بردار ببر هر جا که میتونی
♪♪
منو تو باشیم زیر یه چتر هوای بارونی
♪♪
بیا که دلم لک زده برات یعنی نمیدونی
♪♪
بیا دلمو بردار ببر هر جا که میتونی
♪♪
منو تو باشیم زیر یه چتر هوای بارونی
♪♪
بیا که دلم لک زده برات یعنی نمیدونی
♪♪
من که همش تو فکرتم بگو تو هم فکر منی
♪♪
من که همش تو فکرتم بگو تو هم فکر منی
♪♪
من که همش تو فکرتم بگو تو هم فکر منی
♪♪
بیا دلمو بردار ببر هر جا که میتونی
♪♪
منو تو باشیم زیر یه چتر هوای بارونی
♪♪
بیا که دلم لک زده برات یعنی نمیدونی
♪♪
بیا دلمو بردار ببر هر جا که میتونی
♪♪
منو تو باشیم زیر یه چتر هوای بارونی
♪♪
بیا که دلم لک زده برات یعنی نمیدونی

دانلود تمامی آهنگ های سینا گلزار

آبان موزیک پیشنهاد میکند از بخش های زیر دیدن کنید :

دانلــــود

به این پست امتیاز دهید.

بدون رای!دانلود آهنگ سینا گلزار تو فکرتم بهمراه متن آهنگ – آبان موزیک

حتی کمی ورزش هم به جوان ماندن مغز کمک می کند – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه بوستون دریافتند هر یک ساعت ورزش سبک در هفته ریسک پیری مغز را حدود یک سال کاهش می‌دهد.

«نیکول اسپارتانو»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «این مطالعه بر رابطه بین انجام فعالیت فیزیکی سبک و حفظ ساختار مغز تاکید دارد.»

وی در ادامه تاکید می‌کند: «ما هنوز نمی‌توانیم با قطعیت بگوییم که فعالیت فیزیکی عامل داشتن ساختار مغزی بهتر در افراد است.»

اگرچه هنوز مشخص نیست که چه میزان ورزش برای حفظ سلامت و جوانی مغز مفید است، اما این مطالعه بیان می‌کند که کمتر از آن میزانی که تصور می‌شود می‌تواند مفید باشد.

برای این مطالعه، تیم تحقیق داده‌های مربوط به بیش از ۲۳۰۰ مرد و زن با میانگین سنی ۵۳ سال را بررسی کردند. به هر یک از این افراد دستگاهی برای اندازه گیری فعالیت فیزیکی شأن متصل بود.

طبق «دستورالعمل فعالیت فیزیکی ۲۰۱۸ آمریکا»، هر میزان فعالیت بهتر از عدم تحرک است و بیش از ۱۵۰ دقیقه فعالیت متوسط تا شدید در هفته می‌تواند بیشترین فایده را برای سلامت داشته باشد.

حال تیم تحقیق دریافته است به ازای هر یک ساعت اضافی ورزش با شدت سبک، اندازه مغز بزرگ‌تر می‌شود که نشاندهنده حدود یک سال پیری کمتر مغز است.

یافته‌ها نشان داد افرادی که ۱۰ هزار گام یا بیشتر در روز قدم برمی دارند در مقایسه با افراد دارای گام‌های کمتر از ۵۰۰۰ قدم، حجم مغزشان بزرگ‌تر بود.

طبق گزارش محققان، افراد دارای تحرک فیزیکی بیشتر با احتمال کمتر ابتلاء به انواع مشکلات سلامت نظیر بیماری قلبی، دیابت و برخی سرطان‌ها نیز روبرو هستند. همچنین سبک زندگی سالم می‌تواند توضیح دهنده روند پیری سالم مغز باشد.

سیل نشان داد روحانیت در کنار مردم است – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمدعلی موسوی جزایری، همزمان با شب میلاد امام زمان (عج) در مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه، که در مسجد قبای کوی نفت اهواز برگزار شد، با بیان اشعاری خطاب به وجود مقدس بقیه الله الاعظم (عج)، گفت: همه ما مشکلات و سختی‌های فراوانی در زندگی داریم و نوع بشر در رنج و سختی است؛ در این سختی‌ها، بهترین و بلکه تنها ملجأ همه ما، موعود تمامی ادیان، حضرت مهدی صاحب الزمان (عج) خواهد بود.

وی خطاب به طلاب و روحانیون افزود: این لباس روحانیت، لباس خدمت و سربازی برای امام زمان (عج) است و علمای دین، نواب امام عصر (عج) و ایشان، حجت خداوند بر تمامی خلائق هستند.

مدیر حوزه‌های علمیه خوزستان بیان کرد: حضور خدمتگزارانه روحانیون در کنار مردم که بدون هیچ برتری تلاش می‌کردند و بیل به دست می‌گرفتند، نشان داد حوزه ما، فاصله‌ای با مردم ندارد و روحانیت ما، در کنار ملت حاضر است. و این مایه‌ی افتخار حوزه‌ی ماست.

آیت الله موسوی جزایری از موفقیت ستاد مردمی کمک رسانی به سیل زدگان ابراز خشنودی کرد و گفت: طلاب و روحانیون در این ستاد تلاش مقبولی در خدمت به مردم داشتند، و از اقصی نقاط کشور و حتی نمایندگانی از طرف آیت الله العظمی سیستانی و علامه سید حسن نصرالله در این ستاد به دیدار ما آمدند، و از همه جا کمک‌های فراوانی برای مردم رسید؛ اما باید بدانید بحران به پایان نرسیده و همچنان نیاز به یاری و کمک مردم وجود دارد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به حضور رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور در روزهای گذشته، تاکید کرد: همه مسئولین آمدند تا از نزدیک از مناطق سیل زده بازدید کرده و خسارات و مشکلات استان را بررسی و محاسبه کنند.

وی افزود: ما باید برای روزهای پس از سیل مهیا باشیم و خود را برای جبران خسارات ناشی از سیل و به خصوص بازسازی خانه‌های ویران و تخریب شده در اثر این حادثه آماده کنیم.

مدیر حوزه‌های علمیه خوزستان، در پایان با اشاره به روایتی از امام صادق ع، تصریح کرد: نیاز امروز جامعه ما، وجود علمای ربانی ست که ذوب در ایمان و خدمت به خلق باشند.

دانلود آهنگ احمد سلو تنهایی یعنی بهمراه متن آهنگ – آبان موزیک


دانلود آهنگ احمد سلو تنهایی یعنی

اردیبهشت ۲, ۱۳۹۸

دانلود آهنگ احمد سلو تنهایی یعنی

دانلود آهنگ جدید احمد سلو به نام تنهایی یعنی

جدیدترین اثر احمد سلو به همراه متن آهنگ از رسانه آبان موزیک با کیفیت بالا و قابلیت پخش آنلاین . لطفا اگر آهنگ را دوست داشتید از بخش دیدگاه ها، نظر خود را درباره آن به اشتراک بگذارید. امیدوارم از این آهنگ لذت ببرید . برای حمایت سایت آبان موزیک را به دوستان خود معرفی نمایید. پیشنهاد میکنیم از دیگر آهنگ های احمد سلو هم بازدید کنید.

Download New Music Ahmad Solo & Sina Karimi Called Tanhaee Yani

| دانلود با لینک مستقیم و با کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰ + پخش آنلاین + متن + تکست تک آهنگ تنهایی یعنی با صدای احمد سلو |

دانلود آهنگ جدید احمد سلو به نام تنهایی یعنی

دانلود آهنگ احمد سلو تنهایی یعنی با بالاترین کیفیت

تکست و متن آهنگ احمد سلو تنهایی یعنی :

این لحظه ها دست برنمیداره جا مونده عکسی که رو دیواره
♪♪
تو با منی اما دلم بی تو یک ثانیه طاقت نمیاره
♪♪
بی تو ببین حالم چه بی تابه چشمای من کم سو و بی حاله
♪♪
تنهایی یعنی من یعنی تو همونی که تنهایی میخوابه
♪♪
بمون با من دلم طاقت این دوری نداره
♪♪
یه دیوونه تو این خونه نمیتونه بمونه
♪♪
بمون با من دلم طاقت این دوری نداره
♪♪
یه دیوونه تو این خونه نمیتونه بمونه
♪♪
تنهایی یعنی درد بی درمون تنهایی یعنی لیلی بی مجنون
♪♪
باز یاد چشمای تو میوفتم تنهایی یعنی ما که بی من بود
♪♪
تنهایی یعنی درد بی درمون تنهایی یعنی لیلی بی مجنون
♪♪
باز یاد چشمای تو میوفتم تنهایی یعنی ما که بی من بود
♪♪
بمون با من دلم طاقت این دوری نداره
♪♪
یه دیوونه تو این خونه نمیتونه بمونه
♪♪
بمون با من دلم طاقت این دوری نداره
♪♪
یه دیوونه تو این خونه نمیتونه بمونه

دانلود تمامی آهنگ های احمد سلو

آبان موزیک پیشنهاد میکند از بخش های زیر دیدن کنید :

دانلــــود

به این پست امتیاز دهید.

بدون رای!دانلود آهنگ احمد سلو تنهایی یعنی بهمراه متن آهنگ – آبان موزیک

دانلود آهنگ جدید